Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

- Aan Warenmagazijn, info@warenmagazijn.com

 

 

Klantnummer: ........

Bestelnummer: ...........

-  Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

-  Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

-  Naam/Namen consument(en)

 

 

-  Adres consument(en)

 

 

-  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

-  Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is